INFORMÁCIE O PROJEKTE

null

Petrolka, čerpacia stanica

Grafický dizajn

Interiér čerpačky

Navrhli sme grafický dizajn časti interiéru čerpacej stanice, ktorý slúži na predaj občerstvenia pre zákazníkov.